Pocitová mapa Jizerských hor

Vážení návštěvníci Jizerských hor,

Velmi děkujeme za sdílení Vašich pocitů z Jizerských hor. Data, která na mapě vyznačíte, budou sloužit jako podklad pro zlepšení kvality a bezpečnosti pohybu návštěvníků ve volné krajině Jizerských hor. Za všechny komentáře velmi děkujeme! Všichni doufáme, že naše hory budou čisté a bezpečné.


Mapu zpracovává Technická Univerzita v Liberci, fakulta umění a architektury. Projekt je financovaný Studentskou grantovou soutěží.

Děkujeme za upřesnění Vašeho vztahu k Jizerským horám. Vyznačte prosím libovolný počet vět, které Vás specifikují.